Bartężek

HISTORIA:
Bartężek (Gubitten) – osada pruska Gubitai, majątek o pow. ok 269 ha był w latach 1411-1419 w rękach Prusów. W 1785 r. wieś czynszowa – 10 domów, w 1820 r. 17 domów i 92 mieszkańców, w 1858 r. 28 domów i 199 mieszkańców. Wieś położona ustronnie. W XIX w. zbudowano szkołę, powiększoną w 1926 r. W 1928 r. – 295 mieszkańców. Po 1945 r. wieś rolników indywidualnych.

OPIS:
W skład sołectwa wchodzą trzy miejscowości: Słonecznik, Prośno i Bartężek. Wioski zlokalizowane są w malowniczej okolicy, wśród lasów, pól i łąk, w sąsiedztwie jezior Bartężek i Pieszkowo.

Sołectwo może poszczycić  się również wyjątkowymi pamiątkami historii.  Jeną z nich jest zabytkowy kościół parafialny znajdujący się w centrum wsi Słonecznik.  Kościół został zbudowany dwuetapowo. Część główna powstała w 1735 roku, a wieżę dobudowano dopiero w 1836 r.

Ołtarz główny z amboną pochodzi z 1752 r. Obok kościoła znajduje się zabytkowa dzwonnica z połowy XIX wieku, z dwoma dzwonami, o typowej konstrukcji charakterystycznej dla tego regionu. Plebania powstała w drugiej połowie XIX wieku. Jednym z ciekawszych obiektów jest również pomnik poświęcony poległym parafianom w czasie I wojny światowej. W późniejszych latach pomnik został przekształcony w kapliczkę maryjną. Tablica pamiątkowa z nazwiskami, jest czytelna do dziś. Warto zwrócić uwagę również na kilka zachowanych, drewnianych mazurskich chat. Najcenniejszą jest około 300 letnia, z okiennicami, wysuniętym podcieniem, stojąca przy samej drodze. Niestety, działania remontowe nowego właściciela spowodowały, że nie przypomina ona czasów swojej świetności