Miłakowo

Miłakowo – warto zobaczyć!

Gmina Miłakowo usytuowana jest w północnej części Powiatu Ostródzkiego, w regionie wysoce atrakcyjnym przyrodniczo i turystycznie. Wschodnią granicę gminy stanowi malownicza rzeka Pasłęka, a południowo-zachodnia granica ciągnie się wzdłuż jeziora Narie. Ze względu na swe położenie posiada ona zróżnicowaną rzeźbę

Ciekawe miejsca w Gminie Miłakowo

Bieniasze Malownicza wieś, której powstanie datuje się na rok 1543. Położona jest nad niewielkim jeziorem o tej samej nazwie. Od 1563 roku istniał tutaj majątek rycerski, który w XIX wieku należał do rodzin von Pretziger, do majątku należały dwa folwarki

Szlaki rowerowe gminy Miłakowo

 Gmina Miłakowo ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu oraz liczne walory przyrodnicze jest doskonałym miejscem dla rowerzystów. Miłośnicy wycieczek rowerowych mogą wyruszyć w trasę 4 oznakowanymi szlakami rowerowymi: czerwonym (31,1 km.), zielonym (20,9 km.), żółtym (20,6 km.) oraz czarnym (9.3

Przyroda Gminy Miłakowo

Gmina Miłakowo pod względem przyrodniczym należy bez wątpienia o najciekawszych i najpiękniejszych miejsc naszego kraju. Bogactwo tutejszej fauny i flory, ciekawa rzeźba terenu i czyste jeziora stanowią o dużej atrakcyjności tego terenu. W Sąglewie niedaleko „Dworu w Bieniaszach” jest hodowla

Cmentarze i Kurhany

Na terenie  gminy Miłakowo wydzielono 39 stref ochrony archeologicznej. W ich obszarach znajdują się osady, cmentarzyska, obiekty o własnej formie terenowej (grodziska, kurhany i umocnienia ziemne) oraz część punktów i śladów osadniczych o dużych walorach poznawczych dla całego regionu. Większość

Jeziora w Gminie Miłakowo

    Jezioro Mildzie Malownicze jezioro położone na południe od Miłakowa, na wysokości 79,5 m n.p.m. Jego powierzchnia wynosi 111,9 ha, a maksymalna głębokość sięga 19,4 m. Całe jezioro wraz z przyległymi terenami objęte jest strefą ciszy. Atutem jest również