Miłakowo

Miłakowo – warto zobaczyć!

Ciekawe miejsca w Gminie Miłakowo

Szlaki rowerowe gminy Miłakowo

 Gmina Miłakowo ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu oraz liczne walory przyrodnicze jest doskonałym miejscem dla rowerzystów. Miłośnicy wycieczek rowerowych mogą wyruszyć w trasę 4 oznakowanymi szlakami rowerowymi: czerwonym (31,1 km.), zielonym (20,9 km.), żółtym (20,6 km.) oraz czarnym (9.3

Przyroda Gminy Miłakowo

Gmina Miłakowo pod względem przyrodniczym należy bez wątpienia o najciekawszych i najpiękniejszych miejsc naszego kraju. Bogactwo tutejszej fauny i flory, ciekawa rzeźba terenu i czyste jeziora stanowią o dużej atrakcyjności tego terenu. W Sąglewie niedaleko „Dworu w Bieniaszach” jest hodowla

Cmentarze i Kurhany

Jeziora w Gminie Miłakowo