Morąg

Lodowisko w Morągu

Pływalnia Morąska Perła

Budowa centrum rekreacyjno – sportowego w Morągu

Miejski Szlak Turystyczny

KMINKOWA GÓRA

Park w Morągu założony w 1878 roku przez Gustawa Rekittke, cenionego w Morągu dekoratora wnętrz. Usytuowany na wzniesieniu, zaraz za rogatkami miasta, pomiędzy dwoma drogami wiodącymi do pobliskiego Łączna i Jurek. Rozwój parku nastąpił na pocz. XX wieku. Sukcesywnie zagospodarowywany

POMNIKI PRZYRODY W GMINIE MORĄG

Zamek krzyżacki w Morągu