Galeria

Rozlewisko Morąskie – Użytek ekologiczny

Rozlewisko morąskie to wspaniały dobrze zachowany ekosystem bagienny, bogaty w gatunki zwierząt i roślin wodno-błotnych. Obejmuje ono obszar 121,7 ha. Zostało uznane użytkiem ekologicznym z racji występowania w jego otoczeniu około 150 gatunków ptaków, w tym kilku unikalnych okazów w

Morąg w obiektywie…