Morąg

Bitwa pod Morągiem

Morąg, 25 styczeń 1807 rok Bitwa pod Morągiem W latach 1758-1762 Morąg był okupowany przez wojska rosyjskie.  Równoległe klęski w bitwach pod Jeną i Auerstaedt dawały jednak nadzieję na odzyskanie wolności poprzez koniec państwa pruskiego. Lecz państwo Fryderyka Wilhelma III

Historia Morąga

Historycznie Morąg należał do tzw. Górnych Prus (Oberland), a w chwili zakładania go na przełomie XIII i XIV wieku do Pogezanii, prowincji pruskiej opanowanej przez Krzyżaków już w drugiej połowie XIII wieku. Morąg, zwany dawniej: Morung, Moring, Mohrungen, został założony