Category Archives: Morąg

Bitwa pod Morągiem

Bitwa pod Morągiem zapoczątkowała kampanię napoleońską. W okolica Plebanii Wólki 25 stycznia francuski marszałek Bernadotte, noszący tytuł księcia Ponte- Corrvo, późniejszy król Szwecji Karol XIV Jan Bernadotte pokonał wojska rosyjskie. W bitwie zginął rosyjski generał Heinrich Reinhold von Anrep (nazywany

Historia Morąga

Dokładnej daty powstania Morąga nie sposób ustalić. Historycy są skłonni do umiejscowienia tego faktu w końcu XIII w. Około 1280 roku, na miejscu staropruskiej osady, Krzyżacy zbudowali drewnianą strażnicę, zastąpioną ok. 1370 r. budowlą murowaną. Rozwijająca się przy strażnicy osada ok.