Chojnik

POWIERZCHNIA – 1320,2341 ha
MIEJSCOWOŚĆ – Chojnik
LICZBA LUDNOŚCI – 483
OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE –  kościół, ogrodzenie kościoła, cmentarz przykościelny, plebania, cmentarz, część domów i budynków gospodarczych.

HISTORIA:
Chojnik (Hagenau, dawn. Haynau, w 1820 r. Hainowo, w latach 1945-1947 Hajnowo) –  wieś czynszowa założona przez Zakon Krzyżacki w 1363 r. na ok 1340 ha. Całkowicie zniszczona w czasie wojny 13-letniej. W XVII w. zbudowano kościół, obecny kościół zbudowano w 1797 r. na fundamentach poprzedniego (przed ołtarzem płyta nagrobna Katarzyny Sassin z 1629 r., dzwon z 1604 r. i nowszy z 1817 r.). oryginalny zwyczaj stawiania rzeźbionych słupków zamiast krzyży na cmentarzu. Szkoła wiejska od 1734 r., w 1785 r. wiatrak w dziedzicznej dzierżawie i 85 domów. W 1820 r. polska nazwa wsi obok niemieckiej i 104 domy oraz 608 mieszkańców. W 1807 r. splądrowana i częściowo zniszczona przez Francuzów, w 1858 r. 115 domów i 787 mieszkańców, w 1928 r. 862 mieszkańców, a w 1939 r. 840 mieszkańców – wśród nich polskie nazwiska. Po 1945 r. wieś rolników indywidualnych.

 

OPIS:
Sołectwo położone ok. 10 km na północny zachód od Morąga. Jest to doskonałe miejsce do zamieszkania, gdzie w zaciszu otaczającej przyrody, bez wielkomiejskiego zgiełku odnajdujemy lokalne sklepiki, kościół i prężnie działającą świetlicę wiejską. W centrum wsi znajduje się zabytkowy kościół parafialny. Parafia pw. przemienienia Pańskiego w Chojniku została kanonicznie erygowana 25 stycznia 1972 roku, jednakże już wcześniej ustanawiając w 1963 roku ks. Wincentego Niedośpiała administratorem, biskup warmiński Tomasz Wilczyński otworzył drzwi do samodzielności miejscowej wspólnoty parafialnej. Obecny kościół wzniesiono w 1797 roku jako filialny wspólnoty ewangelickiej w Kalniku. Salowy, ze stropem wspartym na rzędach drewnianych słupów, w ostatnich dziesięcioleciach dostosowany został do lokalnych upodobań poprzez usunięcie tradycyjnych u ewangelików balkonów i modernizację wyposażenia. Z przeszłości została nadstawa ołtarzowa z 1798 roku, w której znajduje się nowoczesny obraz patronalny i trzy figury świętych oraz barokowe dzwony z 1604 i 1818 roku. Wyniesiony na wzgórzu , w krajobrazie wioski sylwetę świątyni rysuje dwuspadowy dach ponad skromną bryłą, i niewysoka drewniana wieżyczka zwieńczona barokowym hełmem. We wsi działa również Ochotnicza Straż Pożarna, która prowadzi działalność na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Życie kulturalne wsi skupia się wokół prężnie działającej świetlicy wiejskiej. W 2009 roku świetlica została wyremontowana i wyposażona w sprzęt komputerowy, audio-wideo, meble oraz sprzęt do zajęć rozrywkowo – sportowych. W świetlicy regularnie organizowane są imprezy tj. Andrzejki, zabawy karnawałowe, mikołajki, festyny wiejskie, spotkania bożonarodzeniowe oraz warsztaty i animacje dla dzieci.