Konkurs plastyczny dla dzieci pt.:„Moja Gmina Morąg”

Celem konkursu jest:

1.Rozwijanie wrażliwości na piękno, które nas otacza, pobudzanie wyobraźni,

2. kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich dzieci;

3.upowszechnianie walorów kulturalno-historycznych, turystycznych, przyrodniczych oraz tradycji naszego regionu w twórczości plastycznej dzieci;

4.prezentacja dorobku, ocena i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej w naszym środowisku.

Rodzaj i zakres konkursu:

w konkursie mogą wziąć udział dzieci z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i szkół podstawowych z terenu Gminy Morąg;

prace ocenione zostaną w 3 grupach wiekowych:

-5-6 latki (Przedszkola/Odziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych),

-klasy I – II szkoły podstawowej,

– klasy III – IV szkoły podstawowej.

Termin składania prac do 04.11.2019r.

Regulamin konkursu: Konkurs-plastyczny-Moja-Mała-Ojczyzna-2019