Konkurs Wiedzy o Gminie Morąg, samorządzie terytorialnym i organizacjach pozarządowych – 2019

Cele konkursu:upowszechnianie wiedzy o Gminie Morąg oraz samorządzie terytorialnym,pogłębienie wiedzy o lokalnym i regionalnym życiu społecznym,szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw obywatelskich,wzmacnianie patriotyzmu lokalnego, promocja Gminy Morąg.

Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Przeprowadzony będzie w dwóch grupach wiekowych:

    • I grupa: uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych.
    • II grupa: uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych.

Regulamin konkursu: Regulamin Konkursu Wiedzy o Gminie Morąg

Materiał informacyjny: Materiał Informacyjny do Konkursu Wiedzy 2019