Nowy Dwór

POWIERZCHNIA – 752,0747 ha
MIEJSCOWOŚĆ – Nowy Dwór
LICZBA LUDNOŚCI – 325
OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE – park, cmentarz, resztki zabudowań folwarku, część domów i budynków gospodarczych w Nowym Dworze.

.

..

 

HISTORIA:
Nowy Dwór (Neuhof) – założony w 1475 r. przez zakon Krzyżacki. W 1751-52 była tu siedziba morąskiego urzędu skarbowego, która istniała jeszcze w 1785 r. było tu wtedy 9 domów. W 1820 r. było tu 10 domów i 140 mieszkańców, w 1903 r. było 12 domów i 176 mieszkańców. Była tu wielka cegielnia. W 1913 właścicielem majątku był Polak Franciszek Wojnowski. Po I wojnie światowej właścicielem majątku był Carl Petersen, a część gruntów przydzielono reemigrantom niemieckim z Wołynia. W 1928 r. wieś miała 206 mieszkańców. Istniała tu jedna z 5 gorzelni w powiecie. Po wojnie założono tu dom dziecka i powstała spółdzielnia rolnicza. Zniszczony w 1945 r. dwór został rozebrany.

OPIS:
Nowy Dwór to malownicze sołectwo położone ok. 2 km na zachód od Morąga. W skład sołectwa wchodzą dwie wsie: Nowy Dwór i Obuchowo. W Nowym Dworze działa Ochotnicza Straż Pożarna, która prowadzi działalność na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. We wsi znajduje się również sklep i świetlica wiejska, z której chętnie korzystają mieszkańcy.