PROJEKT – MOJA GMINA MORĄG

PROJEKT
„CZAS NA PATRIOTYZM LOKALNY – MOJA GMINA MORĄG”

                                                                                    

Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” i Burmistrz Morąga zapraszają mieszkańców terenów wiejskich Gminy Morąg do udziału w projekcie „Czas na Patriotyzm Lokalny – Moja Gmina Morąg”!

W okresie od czerwca do grudnia 2018 roku zorganizujemy dla Was:

 • Warsztaty kulinarne „Smaki Tradycji – Kuchnia Regionalna”
  – Warsztaty przeprowadzone zostaną w terminie: lipiec-grudzień 2018r;
  – Warsztaty odbywać się będą w 3 grupach 10 osobowych
  – W każdej grupie dobędą się 3 spotkania warsztatów teoretycznych oraz 3 spotkania warsztatów praktycznego gotowania
  – W trakcie trwania projektu zostanie ogłoszony również Konkurs kulinarny z atrakcyjnymi nagrodami
  – Powstanie książka kucharska z przepisami
 • Warsztaty wokalne
  – Warsztaty przeprowadzone zostaną w terminie: czerwiec-grudzień 2018r;
  – Warsztaty odbywać się będą w 1 grupie 20 osobowej
  –  Odbędzie się 14 spotkań
  – Szczegółowa tematyka warsztatów: muzyka biesiadna, muzyka ludowa
 • Warsztaty kształtowania zieleni w przestrzeni prywatnej i publicznej
  – Warsztaty przeprowadzone zostaną w terminie: lipiec-październik 2018r;
  – Warsztaty odbywać się będą w 4 grupach 12 osobowych
  – W każdej grupie dobędą się 3 spotkania warsztatów teoretycznych oraz 2 spotkania warsztatów praktycznych (nasadzanie roślin)
  – Szczegółowa tematyka warsztatów: wpływ zieleni na estetykę i  klimat wsi, układy i style zieleni, inspiracje, katalog dobrych praktyk w projektowaniu krajobrazu, dopasowanie roślin do  kompozycji i do uwarunkowań lokalnych, wybór i sadzenie, specyfika uprawy, nowoczesne rozwiązania, praktyczne porady.
 • Warsztaty rękodzielnicze
  – Warsztaty przeprowadzone zostaną w terminie: sierpień-grudzień 2018r;
  – Warsztaty odbywać się będą w 4 grupach 12 osobowych
  – W każdej grupie dobędzie się 6 spotkań
  – Szczegółowa tematyka warsztatów będzie uzgadniana z wybraną grupą docelową /propozycje tematów: naturalne kosmetyki, ozdoby i dekoracje świąteczne, origami modułowe itp./ 
 • Warsztaty „Internet bez barier”
  – Warsztaty przeprowadzone zostaną w terminie: sierpień-grudzień 2018r;
  – Warsztaty odbywać się będą w 4 grupach 10 osobowych
  – W każdej grupie odbędzie się 6 spotkań
  – Szczegółowa tematyka warsztatów: obsługa komputera i urządzeń mobilnych (tablet i smartfon), różne metody komunikacji (poczta, komunikatory, fora, media społecznościowe), sposoby wykorzystania zasobów sieci Internet w codziennym życiu i pracy (np. rolnictwo, sadownictwo, agroturystyka, przepisy na potrawy, adresy i godziny otwarcia różnych placówek publicznych, rozkłady jazdy), wyszukiwanie i wybór informacji w Internecie, korzystanie z zasobów Internetu, zainstalowanie  aplikacji eDeklaracje i pomoc w wysłaniu PIT, e-usługi (Informacja o e-usługach, zakładanie Profilu Zaufanegp, Komunikacja i załatwianie spraw w USC, US, ZUS poprzez ePUAP), zakupy przez Internet, edycja grafiki (zmniejszenie, zwiększenie, odbicie lustrzane, zmiana kontrastu, przycięcie), instalowanie i korzystanie z aplikacji (tablet, smartfon).
 • Warsztaty dziennikarskie
  – Warsztaty przeprowadzone zostaną w terminie: czerwiec-grudzień 2018r;
  – Warsztaty skierowane do liderów ze wszystkich Sołectw Gminy Morąg
  – Efektem końcowym warsztatów będzie opracowanie materiału o każdym z Sołectw Gminy Morąg oraz wydanie broszury o Sołectwach.
  – We wszystkich Sołectwach odbędą się ogólnodostępne spotkania z mieszkańcami.
 • Rajd Nordic Walking
  – Rajd przeprowadzony zostanie na przełomie września i października 2018r;
  – Rajd z instruktorem Nordic Walking
  – Rajd skierowany do liderów ze wszystkich Sołectw Gminy Morąg

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!
Warsztaty będą się odbywały na terenach wiejskich Gminy Morąg.
Dokładne miejsce i czas trwania warsztatów zostanie ustalony z uwzględnieniem ilości zgłoszeń z poszczególnych miejscowości i warunków organizacyjnych.

REKRUTACJA:

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zamieszkanie na terenach wiejskich Gminy Morąg!
Można zgłosić się do udziału w jednym lub kilku warsztatach. Osoby, które zakwalifikują się do projektu będą miały obowiązek uczestniczenia we wszystkich spotkaniach w ramach wybranego  warsztatu.
Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach muszą wypełnić kartę zgłoszeniową — pobierz kartę —>  Karta Zgłoszeniowa Warsztaty

Regulamin Rekrutacji: REGULAMIN REKRUTACJI

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy wysłać na e-mail: fio.lot.morag@gmail.com lub dostarczyć do biura Lokalnej Organizacji Turystycznej (Plac Jana Pawła II 1 – ratusz miejski, 14-300 Morąg) do dnia 29 czerwca 2018 roku.  

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Przy rekrutacji uczestników brane pod uwagę będzie zaangażowanie lokalnych liderów / sołtysów w projekt. Dotychczas największe zainteresowanie udziałem w projekcie wykazali sołtysi z Bramki, Tątławek, Królewa, Żabiego Rogu, Wenecji, Słonecznika, Maliniaka i Strużyny, uczestnicząc w I Spotkaniu Informacyjnym, które odbyło się w czerwcu.

WYNIKI REKRUTACJI!!!!

Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna po zweryfikowaniu wszystkich zgłoszeń dotyczących chęci udziału w poszczególnych warsztatach zadecydowała, że:

Warsztaty kulinarne „Smaki Tradycji – Kuchnia Regionalna” odbędą się w:
Sołectwie Bramka
Sołectwie Zawroty
Sołectwie Królewo

Warsztaty wokalne odbędą się w:
Sołectwie Żabi Róg

Warsztaty kształtowania zieleni w przestrzeni prywatnej i publicznej odbędą się w:
Sołectwie Markowo
Sołectwie Wenecja
Sołectwie Strużyna
Sołectwie Królewo

Warsztaty rękodzielnicze odbędą się w:
Sołectwie Słonecznik
Sołectwie Rolnowo
Sołectwie Żabi Róg
SołectwachStrużyna/Markowo

Warsztaty „Internet bez barier” odbędą się w:
Sołectwie Maliniak
Sołectwie Słonecznik
Sołectwie Zawroty
Sołectwie Markowo

Skontaktujemy się telefonicznie ze wszystkimi zakwalifikowanymi uczestnikami warsztatów.

 

BIURO PROJEKTU:
Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”
Plac Jana Pawła II 1, 14-300 Morąg
e-mal: fio.lot.morag@gmail.com
tel. 89 757 38 26
tel. 570 221 355

 

Projekt „Czas na Patriotyzm Lokalny – Moja Gmina Morąg” dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich”