O nas

Do najważniejszych celów Lokalnej Organizacji Turystycznej zalicza się aktywne rozwijanie turystyki na obszarze zrzeszonych gmin – Morąga, Łukty i Miłakowa oraz współtworzenie oferty produktów turystycznych i wykreowanie nowego spojrzenia na walory turystyczne regionu, przy równocześnie zachowanej równości współuczestniczących podmiotów. Zadania statutowe LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic” realizuje w szczególności poprzez:

1. Organizację i udział w targach, imprezach promocyjnych, spotkaniach oraz szkoleniach specjalistycznych krajowych i zagranicznych.
2. Opracowywanie oraz udział w opracowywaniu strategii rozwoju, planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej.
3. Udział w realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie zrzeszonych gmin.
4. Wspieranie inicjatyw mających wpływ na rozwój turystyki i agroturystyki.
5. Zawieranie porozumień dotyczących współpracy przy realizacji celów statutowych.
6. Promocja obszaru zrzeszonych gmin we wszystkich możliwych formach.
7. Zapewnienie funkcjonowania informacji turystycznej oraz banku danych o podmiotach działających na terenie zrzeszonych gmin.