Żabi Róg

POWIERZCHNIA – 875,3799 ha
MIEJSCOWOŚĆ – Żabi Róg
LICZBA LUDNOŚCI – 1204
OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE – szkoła, część domów, cmentarz, zespół dworca kolejowego.

.

 

.

.

HISTORIA:
Żabi Róg (Horn) – wieś czynszowa założona przez Zakon Krzyżacki w 1353 r. na ponad 1000 ha pod nazwą Gȕldenhorn (Złoty Róg). Wieś z pewnością istniała wcześniej skoro już w 1343 r. Zakon udzielił przywileju założenia tu karczmy. W 1521 r. wieś całkiem zniszczona w czasie wojny. Ok 1600 r. wieś liczyła 18 gospodarstw. W czasie najazdu szwedzkiego w poł XVII w. wieś ponownie całkowicie zniszczona. W 1785 r. miała 34 domy, w 1820 r. 43 domy i 230 mieszkańców, w 1858 r. 70 domów i 495 mieszkańców. Już w XVIII w. założono szkołę obsługująca także Kretowiny. Do znacznego rozwoju wsi  przyczyniło się założenie w 1883 r. przystanku kolejowego linii Olsztyn-Elbląg. W 1939 r. było 769 mieszkańców. Ok 1925 r. zbudowano młyn elektryczny czynny do lat 70., istniała też placówka pocztowa. W 1967 r. założono Spółdzielnię obsługującą bazy maszynowe oraz zakład prefabrykatów budowlanych.

OPIS:
Żabi Róg ,to jedno z największych sołectw w gminie Morąg. Wieś położona jest nad jeziorem Żabie. Stanowi zaplecze dla turystów odwiedzających pobliskie Kretowiny, Bogaczewo oraz Gubity. Na uwagę zasługują zabytki m.in.: stara szkoła, pozostałości po pomniku z I Wojny Światowej, dawny cmentarz ewangelicki oraz dom rodzinny Alfredy Leonowicz. Granitowa tablica z pomnika, obecnie  znajduje się w olsztyńskim muzeum. Żabi Róg, to miejsce atrakcyjne zarówno dla mieszkańców jak i gości pod względem rekreacyjnym i turystycznym. Ważną rolę w kształtowaniu przestrzeni wiejskiej i  społecznej odgrywają obiekty, których celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, są to: trzy obiekty handlowe, dwie świetlice, szkoła podstawowa, biblioteka, kaplica, remiza strażacka OSP, stacja kolejowa PKP, stadion sportowy, plaża, plac rekreacyjny, boisko do gry w piłkę plażową, tor do jazdy na rolkach, siłownia zewnętrzna, plac zabaw. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz zakładów pracy (KEDAR, LEH – BAM, TECH- BET, firm: Józefa Kaszkura, A. i J. Zaniewskich , Leszka Sztalmirskiego oraz W. i K. Mańkowskich ) we własnym zakresie uporządkowano tereny sołeckie: plac rekreacyjny i teren przy świetlicy, plażę, siłownię zewnętrzną, boisko do gry w piłkę plażową oraz  tor do jazdy na rolkach oraz położono chodnik przed kościołem. Mieszkańcy podejmują szereg czynów społecznych tj. sprzątanie wsi, zagospodarowanie terenów na plażę i plac przy świetlicy wiejskiej, ogrodzenie remizy OSP, stadionu sportowego, placu rekreacyjnego czy wybudowanie wiaty przy świetlicy osiedlowej. Od roku 2007 działa grupa aktywnych mieszkańców, która wraz z sołtysem, dyrekcją  tutejszej szkoły, pracownicami świetlic wiejskich realizuje szereg przedsięwzięć na stałe wpisujących się w tradycje naszej miejscowości: ognisko na plaży na powitanie Nowego Roku, zabawy karnawałowe, Dzień Kobiet, Noc Świętojańska, udział w Dożynkach Gminnych, festyny rodzinne, zabawy andrzejkowe, akademie z okazji Święta Niepodległości, Mikołajki, spotkania opłatkowe dla mieszkańców. W 2013 roku w Żabim Rogu obchodzono uroczystość 660-lecia istnienia miejscowości. Nastąpiło wtedy uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy i poświęcenie obelisku przy kaplicy. W Żabim Rogu prężnie działa Ludowy Uczniowski Klub Sportowy NOLET Żabi Róg, w 2011 r. gimnazjalistki z Żabiego Rogu wygrały Szkolne Mistrzostwa Świata w unihokeju w Pilznie (Czechy).
Od lipca 2016 roku w kaplicy św. Wojciecha w Żabim Rogu znajdują się  relikwie (pierwszego stopnia) św. Faustyny Kowalskiej. Ten wielki dar lokalna społeczność otrzymała dzięki staraniom ks. Tomasza Moskala. Ksiądz Tomasz pochodzi z Żabiego Rogu, a obecnie pracuje w diecezji kieleckiej. Relikwie ,to duchowa obecność św. siostry Faustyny, która czuwa nad wiernymi i towarzyszy w codzienności.
O Żabim Rogu wspomniał Zbigniew Nienacki w swojej powieści dla młodzieży „Pan samochodzik i niewidzialni”. Prawdopodobnie Żabi Róg był też inspiracją dla nazwy miejscowości Złoty Róg, w której toczy się akcja wcześniejszej części „Pan samochodzik i Winetou”.

 

„Dookoła świat się zmienia, pędzi naprzód czas

Okolica jak marzenie słońce, woda, las

Tylko forsy jakoś mało Nieco więcej by się zdało

Mamy plana jak to zmienić I to będzie tak…”

Fragment Hymnu Żabiego Rogu – Autor tekstu Alfreda Leonowicz przy współudziale Zuzanny Gławdel i Miry Małej.